دانلود پی دی اف کتاب Dysphagia Evaluation and Treatment : From the Perspective of Rehabilitation Medicine

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جامع برای درمان دیسفاژی است که با موفقیت در زمینه های توان بخشی واقعی به کار گرفته شده است. هدف اصلی آن تجهیز خوانندگان به درک مفهومی قوی از ارزیابی و درمان بلع است ، ابتدا راهنمایی در مورد روند جامع توانبخشی دیسفاژی در محیط های واقعی و سومین مورد در مورد آخرین فن آوری های تشخیصی و درمانی برای به روزرسانی خوانندگان است. برای انجام این کار ، مفهوم توانبخشی توانبخشی منجر به دانشگاه بهداشت فوجیتا در توانبخشی را به کار می گیرد. این کتاب به 4 بخش عمده تقسیم شده است ، بخش اول خوانندگان را با جنبه های کلی و نظریه انحطاط آشنا می کند. به نوبه خود ، بخش II یک رویکرد تشخیصی برای ارزیابی ابزاری غیر ابزاری و بلعیده فراهم می کند. قسمت سوم به گزینه های درمان در بلع توانبخشی ، به ویژه تمرینات مبتنی بر یادگیری حرکتی ، اشاره دارد. در نتیجه ، بخش IV سه مورد بالینی را کشف کرده است ، که یک روش تشخیصی را در بیماران سوi هاضمه نشان می دهد. خوانندگان این درس را به عنوان یک راهنمای شروع و یک کار مرجع برای کمک به پزشکان در تسهیل ارزیابی ها و درمان های بلع بیشتر و همچنین در آموزش و توانبخشی در توسعه توان بخشی در محیط های واقعی مفید می دانند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dysphagia Evaluation and Treatment : From the Perspective of Rehabilitation Medicine