دانلود پی دی اف کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، توسعه و تخریب فضاهای خانه و اجتماع ، که در توسعه انسجام اجتماعی نقش مهمی دارند ، بحث می کند. با بررسی چگونگی ساخت افراد مختلف در سراسر جهان برای ایجاد حس خانه ، حجم مطالعات توسعه سریع ، سیاست های دولت نئولیبرال و سیاسی جهانی و داخلی و شکل گیری هویت در متن فشارهای مختلف اجتماعی بررسی می شود. مضامین همکاری ، تعارض ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیاز به تعامل بین بازیگران مختلف دارد (به عنوان مثال ، ایالت ها ، توسعه دهندگان حرفه ای ، مددکاران اجتماعی و ساکنان) با توسعه خانه ها و اجتماعات.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home