دانلود پی دی اف کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویای مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM 2017 و کاوش در مورد مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد اول از نه مقاله از کنفرانس ، به این زمینه مهم تحقیق و مهندسی کمک می کند. این مجموعه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اولیه و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می کند ، از جمله مقالاتی در مورد: شکستگی تجسم کمی و رفتار فاکتور تکه تکه شدن مواد کم اثر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics