دانلود پی دی اف کتاب Duncan Sandys and the Informal Politics of Britain’s Late Decolonisation :

[ad_1]

این کتاب تأثیر تازه ای بر تأثیر شبکه های غیررسمی “پسران قدیمی” در استعمارزدایی انگلیس می افکند. دانکن سندیس یکی از برجسته ترین سیاستمداران محافظه کار انگلیس در اواسط قرن بیستم بود. وی همچنین یکی از شخصیتهای اصلی سیاست “بادهای تغییر” هارولد مکمیلان بود که از سال 1960 تا 1964 به عنوان دبیر مستعمرات و روابط مشترک المنافع فعالیت می کرد. هنگامی که مقام خود را از دست داد ، به شدت جنگید تا تلاش های دولت جدید کار را برای تسریع در استعمار تضعیف کند. برداشتن و بهبود روابط نژادی در انگلیس. Sandys منافع تجاری قابل توجهی را در آفریقا توسعه داد و شخصاً از طریق مجاری دولتی و رسمی در مورد رودزیا ، مهاجرت کشورهای مشترک المنافع و عقب نشینی “قبل از سوئز” در اواخر دهه 1960 مداخله کرد. این کتاب به طور یکسان برای دانشجویان شیطان پرستی و سیاست های قرن بیستم انگلیس جذاب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Duncan Sandys and the Informal Politics of Britain’s Late Decolonisation :