دانلود پی دی اف کتاب Drug-Induced Lung Injury :

[ad_1]

این کتاب جنبه های مختلف اختلال سیستم تنفسی را در ارتباط با داروهای تجویز شده که هنوز رهنمودهای درمانی را تعیین نکرده اند و قطع دارو تنها درمان برای آنها است ، شامل می شود. در مورد این اختلال شواهد بالینی بسیار کمی در دسترس است ، زیرا آزمایشات تصادفی انجام نمی شود ، نمی توان شروع اختلال را پیش بینی کرد و وضعیت بیماری حاصل از آن تهدید کننده زندگی است. با این حال ، معرفی بسیاری از داروهای جدید ، مانند داروهای ضد نئوپلاستیک ، محصولات بیولوژیکی و داروهای هدف مولکولی ، نیاز به یک درمان ثابت را افزایش می دهد ، عوارض جانبی آن دشوار است از سایر بیماری های ریوی ، مانند ریه ، تشخیص داده شود عفونت. آسیب ریه ناشی از دارو ، منابع بسیار مفیدی را نه تنها برای پزشکان تنفسی ، بلکه همچنین برای کلیه پزشکان که داروها ، پرستاران ، داروسازان و دانشمندان داروسازی تجویز می کنند ، فراهم می کند. این کتاب که توسط متخصصان برجسته در این زمینه نگاشته شده است ، موارد زیادی را بررسی می کند و در رابطه با تشخیص ، درمان و داروهای خاص برای علت بیماری بازده دارد. این نه تنها درک عمیق تر از این اختلال را افزایش می دهد ، بلکه چالش های فعلی را نیز آشکار می کند و زمینه را برای تحقیقات بالینی آینده هموار می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Drug-Induced Lung Injury :