دانلود پی دی اف کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در یک حوزه منسجم از وضعیت اقیانوس شناسی ساحلی ادغام می کند. این کار که برای متخصص یا متخصص در علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط طراحی شده است ، کارگران رشته های چند رشته ای را که برای راه حل های عملی مشکلات زیست محیطی در مناطق دریایی ساحلی در سراسر جهان تلاش می کنند ، جذب می کند. نمونه هایی از مناطق مختلف جغرافیایی از جمله منطقه دریای سیاه آورده شده است. مناطق تحت پوشش شامل جنبه های زمین شناسی دریایی ساحلی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این حوزه های موضوعی به این دلیل انتخاب شده اند که اساس یک تحقیق تلفیقی از مشکلات زیست محیطی یا راه حل های چشم انداز یا تفسیر بافت تاریخی را تشکیل می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing