دانلود پی دی اف کتاب Disaster Risk Management in the Republic of Korea :

[ad_1]

این کتاب کل تاریخ خط سیر فاجعه را در جمهوری کره بررسی می کند: تکامل ، تلاقی و ارتباط متقابل بین بلایای طبیعی ، فناوری و اجتماعی. همچنین بررسی شده است که پاسخ پویای دولت به واکنشهای موثر در برابر بلایا در پی فاجعه های بزرگ ، برچسب زده شده به عنوان حوادث متمرکز ، توزیع شده در دم طولانی عملکرد قانون قدرت. ترکیبی از کل تاریخ فاجعه یک کشور ، سیاست های مدیریت آن در برابر بلایا و واکنش های آن در برابر بلایای بزرگ ، یک سفر بی نظیر در توسعه آن کشور است. در دهه 1950 ، کره به یکی از کشورهای ویران شده اقتصادی و از نظر سیاسی پویا تبدیل شد. با این حال ، انواع بلایا به سرعت رخ داده اند. با نگاهی به اقدامات ، سیاست ها و واکنش های مربوط به مدیریت خطر در برابر بلایای کره ، و همچنین درسهایی که از برخی از فاجعه های بزرگ جهان آموخته ایم ، می توانیم در مورد آینده مدیریت ریسک در برابر بلایا اطلاعاتی کسب کنیم. هدف این کتاب تحقق پتانسیل کشورهای در حال توسعه است. مسیرهای مدیریت خطر در برابر بلایای آینده ، یک راهنمای تعیین نظریه سیاست ، و تغییرات نهادی و سازمانی مطلوب. نسخه های م includedثر موجود در این کتاب ، سیاست گذاران ، ظرفیت سازان و دانشگاهیان کشورهای در حال توسعه را برای جلوگیری از مسیرهای فاجعه به قیمت رشد سریع اقتصادی کره در آینده نزدیک راهنمایی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Disaster Risk Management in the Republic of Korea :