دانلود پی دی اف کتاب Digital Geoarchaeology : New Techniques for Interdisciplinary Human-Environmental Research

[ad_1]

این کتاب بر روی فن آوری های جدید و طرح های تحقیقاتی چند روش در زمینه باستان شناسی مدرن ، که برای بررسی روابط گذشته انسان و محیط زیست و بازسازی دوره پارینه سنگی از مرزهای علمی عبور می کند ، تمرکز دارد. هدف این است که ایجاد مفهوم geosherchology دیجیتال به عنوان یک رویکرد جدید برای همکاری بین رشته ای واقع در رابط علمی بین مطالعات دیجیتال ، علوم زمین و علوم کامپیوتر. در میان سایر موارد ، این کتاب شامل مواردی مانند سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، تجزیه و تحلیل فضایی ، برنامه های سنجش از دور ، اسکن لیزری ، مدل های ارتفاعی دیجیتال ، جستجوی ژئوفیزیک ، همجوشی داده ها و تجسم سه بعدی است که در چهار بخش عمده طبقه بندی شده است. هر بخش با یک مرور کلی موضوعی ارائه می شود و مطالعات موردی دنبال می شود ، که طیف گسترده ای از کاربردهای بالقوه و طرح های تحقیقاتی جدید را توصیف می کند. زمینه های مشترک کار و فناوری های مشترک از دیدگاه های مختلف علمی شناسایی و مورد بحث قرار می گیرد. با تشویق به انتقال دانش و تقویت همکاری بین رشته ای ، زمین زمین شناسی دیجیتال به ایجاد هم افزایی های ارزشمند کمک می کند و به درک بهتر منظر باستان با فرآیندهای شکل گیری آنها کمک می کند. فصل های 1 ، 2 ، 6 ، 8 و 14 با دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY 4.0 در Link.springinger.com منتشر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Digital Geoarchaeology : New Techniques for Interdisciplinary Human-Environmental Research