دانلود پی دی اف کتاب Digital Endocasts : From Skulls to Brains

[ad_1]

این کتاب به م componentلفه خاصی از پالیورولوژی ، شاید فوری ترین آن ، اختصاص داده شده است: غدد درون ریز. یک سری از مقالات اصلی جمع آوری شده در اینجا متمرکز بر توصیف روش ها و تکنیک هایی است که به بازسازی و مطالعه مخازن داخلی فسیل از طریق ابزارهای محاسباتی اختصاص یافته است. این کتاب به ویژه به سمت دیرینه شناسی انسان کشی گرایش دارد ، اگرچه همچنین شامل فصول مختلف مربوط به گونه های مختلف است تا دید کلی تری از رویکردها و مشکلات فعلی در عصب کشی تکاملی ارائه دهد. قسمت اول کتاب مربوط به تکنیک ها و ابزارهای آناتومی غدد درون ریز است. قسمت دوم مربوط به ریخت سنجی محاسباتی است و قسمت سوم به عصب شناسی مقایسه ای اختصاص دارد. کسانی که می خواهند به طور کلی به این حوزه نزدیک شوند ، این کتاب به ویژه محققانی که با آناتومی و مغز مغز و رشد مغز کار می کنند ، به ویژه مفید خواهد بود. این کتاب همچنین برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه انسان شناسی ، علوم زیستی ، پزشکی و رشته های مرتبط مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Digital Endocasts : From Skulls to Brains