دانلود پی دی اف کتاب Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2018 در گروه مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 1.3 ، Fernonitsitatte Hagen ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه از طرح مالیات جانشینی شرکت با ضرر قبل از انتقال فعلی یا دوره انتقال بالقوه برنامه ریزی شده مرتبط است. . جانشینی تجارت به عنوان انتقال مالکیت تجارت شناخته می شود ، حتی اگر انتقال در خانواده باشد. جانشینی می تواند به معنای از دست دادن جزئی (جزئی) گزینه کسر ضرر باشد و بنابراین باید بررسی ویژه ای داشته باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung