دانلود پی دی اف کتاب Die Übergabe von Familienunternehmen. Ein Vergleich von psychologischen Aspekten

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2019 – گروه روانشناسی تجارت ، درجه: 1.0 ، دانشگاه برمن ، زبان: آلمانی ، چکیده از سال 2019 ، در گروه روانشناسی ، هدف از این مقاله کسب بینشی است که در آن چالش های عاطفی / اجتماعی مهم هستند. فرآیند جانشینی مشاغل خانوادگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و اینکه چگونه می توان روند جانشینی را موفقیت آمیز ارزیابی کرد. برای این منظور ، مصاحبه های تخصصی انجام می شود و به صورت کیفی پردازش می شود. در این زمینه ، س majorال اصلی تحقیق این است: “گزینه های طراحی فرآیندهای موفقیت جانشینی در مشاغل خانوادگی در رابطه با جنبه های عاطفی و اجتماعی کدامند؟” برای این منظور ، پایه های ایدئولوژیک شرکت های متوسط ​​و مشاغل خانوادگی متفاوت است. در ادامه ، فصل دوم به مدلهای معمول جانشین در مشاغل خانوادگی می پردازد که با یکدیگر ارتباط دارند. فصل سوم چالش های عاطفی / اجتماعی را از نظر سالمندی و دبیرستان بیان می کند. سرانجام ، چالش های پیش رو بر اساس مصاحبه های تخصصی مورد بحث و مقایسه قرار می گیرند. ایده نهایی سرانجام یافته های اساسی این کار را خلاصه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Übergabe von Familienunternehmen. Ein Vergleich von psychologischen Aspekten