دانلود پی دی اف کتاب Die Statue der Allat-Athena aus Palmyra. Einordnung in das kulturelle und religiöse Konzept der Stadt Palmyra

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه باستان شناسی ، درجه: 2.0 ، Frei Université Berlin (موسسه باستان شناسی کلاسیک) ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این پایان نامه این است که بفهمید “Allat-Athena” یونانی است از کلاسیک های بالاتر است. زمان در مورد تقلید از یک مجسمه است و چگونه می توان چنین نمایشی را در مفهوم فرهنگی و مذهبی شهر پالمیرا طبقه بندی کرد. به دلیل کمبود مستندات ، در زمینه این کار ، نه می توان محل ساخت مجسمه را تعیین کرد و نه می توان قدمت مفصلی را انجام داد ، اما می توان قدمت را محدود کرد. از آنجا که فرهنگ و تاریخ پالامایرا ارتباط تنگاتنگی با شرایط جغرافیایی دارد ، مقدمه شامل خلاصه ای از تاریخ تحقیق و یک مرور کلی تاریخی درباره سلطنت هادریان امپراطور است. در فصل 4 مجسمه با توضیحات و شمایل نگاری دقیق تری به تصویر می کشد که آن را به عنوان آتنا معرفی می کند. سپس ، برای پاسخ به این س ofال که آیا تقلید از یک تندیس معروف یونانی از آتنا است ، از الگویی که در تحقیق ذکر شده استفاده و مقایسه می شود. از آنجا که هیچ یک از مجسمه های اصلی زنده نمانده اند ، من از فرضیه ها از طریق ادبیات و نسخه های حفظ شده استفاده می کنم. سایر تحقیقات و ایده های احتمالی نیز در این بخش ارائه شده است. فصل 6 در متن کشف مجسمه پیش می رود. مقایسه دیگری با تصویر کلی الهه Allat از پالیامارا برای نشان دادن تفاوت های “Allat-Athena”. مسئله طبقه بندی در عمل فرهنگ و دین پالمرین برای درک این زمینه نیاز به گشت و گذار در واقعیتهای دینی و فرهنگی دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Statue der Allat-Athena aus Palmyra. Einordnung in das kulturelle und religiöse Konzept der Stadt Palmyra