دانلود پی دی اف کتاب Die staatliche Kommunikation in der Berichterstattung zu lokalen Krisen. Krisenkommunikation im föderalistischen Verwaltungsaufbau

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2011 در گروه رسانه / ارتباطات – رسانه و سیاست ، پال. ارتباطات ، درجه: 1.0 ، دانشگاه آزاد برلین (موسسه مطالعات روزنامه نگاری و ارتباطات) ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این رساله بررسی ارتباطات بحران تحقیقات کمتر در چارچوب اداری فدرال و تمرکز بر بحران های محلی است. در اینجا ما گزارش چهار بحران منتخب در ایالت بادن-وورتمبرگ را مقایسه کردیم. هدف آن نقشه برداری از برنامه های بحران متقابل در ارتباطات بحران دولت و در عین حال تفاوت ها است. علاوه بر موضوع و ساختار بازیگر ، جنبه های روایی ، زمینه ای و استراتژیک و همچنین زمینه روزنامه نگاری باید ضبط شود تا ارتباطات بحران را از لحاظ رویه تا حد ممکن برتر کند. قبل از اینکه ارتباطات بحران به طور تجربی مورد بررسی قرار گیرد ، اصطلاحات رئوس مطالب مشخص شده که این بحران را به یک رویداد جهانی و فوق العاده مرتبط برای روابط عمومی و ارتباطات سیاسی تبدیل می کند. متعاقباً ، وضعیت تحقیقات علوم اجتماعی ارائه و بحران از دیدگاه نظریه علوم ارتباطات بررسی می شود. نتایج بدست آمده از این قسمت نظری ، اساس انجام فرضیات تحقیقات مرکزی و تحلیل محتوا را تشکیل می دهد. علاوه بر این ، ظرایف ارتباطات بحران دولت برای این امر ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die staatliche Kommunikation in der Berichterstattung zu lokalen Krisen. Krisenkommunikation im föderalistischen Verwaltungsaufbau