دانلود پی دی اف کتاب Die Rolle des Somnambulismus bei Heinrich von Kleist : 'Das Käthchen von Heilbronn' und 'Der Prinz von Homburg'

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2020 در گروه مطالعات آلمان – ادبیات آلمان قدیم ، مطالعات قرون وسطایی ، دانشگاه فردریش-الکساندر-دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ ، زبان: آلمانی ، چکیده: نقوش Sonnambulism را می توان در بسیاری از آثار کلیست یافت. بنابراین این س arال مطرح می شود که آیا استفاده از تصاویر بصری پویا در آب و هوا به معنی برنامه خاصی است و چگونه او آن را توسعه می دهد؟ به همین منظور ، با در نظر گرفتن مدارس مسمر و پوسه گور ، و همچنین تحقیق رویای گوتیلف هاینریش فون شوبرت ، نقش کلی و درک پزشکی از خواب شناسی برای اولین بار در قرن هجدهم گسترش یافت. برای این تحقیقات ، ارائه مختصری از زندگینامه مسمر ، وضعیت کلی تحقیق در مورد موضوع Sonnambulism و زمان بندی Kleist را ترسیم می کند. به دنبال آن بحث در مورد ارتباطات و نقاط تمایز بین رویاها ، مغناطیس حیوانات و خواب گرایی انجام می شود. کار باید توسط کلیست با نمایش دو اثر ، یعنی “داس کنچن فون هیلبرون” و “در پرینز فون هومبورگ” بسته شود. نتیجه گیری ترکیبی از شناسایی و بررسی دیدگاه ها و نظریه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Rolle des Somnambulismus bei Heinrich von Kleist : 'Das Käthchen von Heilbronn' und 'Der Prinz von Homburg'