دانلود پی دی اف کتاب Die Rolle der Firma Bosch im Zweiten Weltkrieg. Der Stuttgarter Boschkreis im Widerstand gegen Hitler

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2011 در گروه تاریخ ، اروپا – و کشورها. دوران جنگ جهانی ، درجه: 1.0 ، Eberhard-Carls-Universiteet Tubingen (سمپوزیوم تاریخ معاصر) ، رویداد: “آنچه را که شکستی بساز!” – فرهنگ اعتراض ، مقاومت و خشونت در قرن 20 ، زبان: آلمانی ، چکیده: در پایان نامه ، شرکت بوش به عنوان نمونه ای از شرکت ارائه شده است که علی رغم دیکتاتوری نازی ها ، از طریق راه های بوش اشتوتگارت و راه های مقاومت مقاومت می کرد. انجام شد دایره. تفکر سیاسی و لیبرالیسم نباید نقشی اساسی در محافل بوش داشته باشند. از آنجا که بیوگرافی شرکت نباید مورد توجه این کار باشد ، شروعهای تاریخی شرکت بوش فقط به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. رایش سوم ، تاریخچه شرکت را مورد توجه قرار می دهد ، زیرا برخی از تناقض ها را نشان می دهد: شرکت بوش توسط رژیم به عنوان یک شرکت مدل ملی سوسیالیست شناخته شد و رابرت بوش پیشگام کار توسط هیتلر شناخته شد. از طرف دیگر ، اپراتور هانس والز در سال 1969 به عنوان “ملت های راستگرای” توسط یادبود اسرائیل برای قربانیان یهودی رژیم ناسیونال سوسیالیست در اروپا ید وشم مورد تقدیر قرار گرفت. از یک سو ، شرکت بوش به شهروندان یهودی کمک کرد ، از طرف دیگر ، کار برده ای را در این شرکت به کار گرفت و در صنعت سودآور اسلحه شرکت کرد. این تناقضات باید با کار بررسی شود. ابتدا باید به منابع در این زمینه پرداخته شود. سپس تولید در بنیانگذار شرکت رابرت بوش و شرکت وی ارائه می شود. در مرحله بعدی ، نقش شرکت بوش در صنعت تسلیحات و همچنین استخدام نیروی اجباری در این شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. اشتوتگارت سپس با توسعه Boschkris و عملکرد مشخص آن در مقاومت مقابله خواهد کرد. سرانجام ، نقش کارل گورلر در این شرکت و دخالت Bosch Circle در سو assass قصد در 20 ژوئیه بررسی شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Rolle der Firma Bosch im Zweiten Weltkrieg. Der Stuttgarter Boschkreis im Widerstand gegen Hitler