دانلود پی دی اف کتاب Die richtige Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder. Aktuelle Empfehlungen und Interventionsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit

[ad_1]

از زمان تولد ، تغذیه نقش مهمی دارد. نحوه طراحی و اجرای مراقبت از والدین از نوزادان بر رشد کودک و رویکرد او به تغذیه برای یک عمر تأثیر می گذارد. تغذیه نوزادان و كودكان چگونه از نظر تاریخی تغییر كرده است؟ توصیه های فعلی چیست؟ اهمیت تغذیه نوزاد برای رشد کودک چیست و چگونه می تواند بر آن تأثیر مثبت بگذارد؟ چگونه غذا باید از نظر کار آموزشی و اجتماعی طراحی شود؟ نانسی گرانت از موضع تاریخی ، آموزشی و اجتماعی به موضوع تغذیه نوزاد می پردازد. او توصیه های فعلی را مشخص می کند و گزینه های مداخله برای کار اجتماعی را از آنها می گیرد. کتاب شما برای والدین ، ​​مددکاران اجتماعی و معلمان است. از مواد تشکیل دهنده: – شیردهی ؛ -تنظیم خود – آشنایی با غذاهای کمکی ؛ – شیر مادر؛ -فرهنگ خوردن

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die richtige Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder. Aktuelle Empfehlungen und Interventionsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit