دانلود پی دی اف کتاب Die Rezepte der Freiburger alchemistischen Handschrift des ‘Abd al-Gabbar al-Hamadani : Edition, Übersetzung und Kommentar

[ad_1]

مجموعه Islamakkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwarz Verlag تاسیس شد و به یکی از مهمترین ارگانهای نشر مطالعات اسلامی در آلمان تبدیل شد. بیش از 330 جلد به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Rezepte der Freiburger alchemistischen Handschrift des ‘Abd al-Gabbar al-Hamadani : Edition, Übersetzung und Kommentar