دانلود پی دی اف کتاب Die Relevanzstrukturen von Live- und Studioaufnahmen im Jazz : Eine phänomenologische Analyse der Relevanzstrukturen von Live- und Studioaufnahmen in der Deutsch-Schweizer Jazzszene nach der Relevanztheorie von Alfred Schütz

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه موسیقی از سال 2020 – سایر ، درجه: 1.3 ، (دانشگاه Middlesex در لندن) (موسسه SAE سوئیس) ، رویداد: تولید صدا ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد مروری دارد بر مهمترین ارتباطات موسیقی نوازان جاز در زندگی روزمره خود در رابطه با عملکرد تولید مثل با کمک ضبط های زنده و استودیویی. نتایج ، نظریه اکهارد جوست را تأیید می کند که از ضبط های استودیویی برای ایجاد یک محصول پایدار استفاده می شود و ضبط های زنده دارای یک شخصیت مستند هستند. با این حال ، ارتباط انگیزشی بیش از این دو هدف است. علاوه بر این ، بسیاری از ارتباطات دیگر در این موضوع قابل شناسایی است. به عنوان مثال ، آکوستیک اتاق ، مهندس صدا و ارتباط با هزینه. این موضوع با کمک نظریه ارتباط آلفرد شوتز که از ارتباط آن در جمع آوری داده ها و همچنین ارزیابی استفاده شد ، کار شد. داده ها با کمک مصاحبه های خبره به دست آمد ، که با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا طبق Glass و Laudel انتقال و ارزیابی شد. در کل 9 مصاحبه با نوازندگانی که در صحنه جاز آلمان-سوئیس فعال هستند و دارای تجربه ضبط هستند ، انجام شده است. این پایان نامه کارشناسی ارشد مهمترین ارتباط نوازندگان جاز را در زندگی روزمره در رابطه با عملکرد تولید مثل با موسیقی زنده و ضبط استودیو فراهم می کند. نتایج تز اكارد جوست را تایید می كند كه از ضبط های استودیویی برای ایجاد یك محصول پایدار و از ضبط های زنده برای مستند استفاده می شود. با این حال ، ارتباط انگیزشی بیش از این دو هدف است. علاوه بر این ، بسیاری از ارتباطات دیگر در این موضوع قابل شناسایی است. به عنوان مثال ، ارتباط آکوستیک اتاق ، تکنسین های صدا و هزینه ضبط. این موضوع با استفاده از نظریه مربوط به آلفرد شوئتز که از انواع مربوط به آن در جمع آوری داده ها و همچنین در ارزیابی استفاده شد ، درمان شد. داده ها با کمک مصاحبه های تخصصی به دست آمد که بعداً منتقل و با تجزیه و تحلیل محتوا طبق Glacier و Lovell ارزیابی شد. در کل 9 مصاحبه با نوازندگانی که در صحنه جاز آلمان-سوئیس فعال هستند و دارای تجربه ضبط هستند ، انجام شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Relevanzstrukturen von Live- und Studioaufnahmen im Jazz : Eine phänomenologische Analyse der Relevanzstrukturen von Live- und Studioaufnahmen in der Deutsch-Schweizer Jazzszene nach der Relevanztheorie von Alfred Schütz