دانلود پی دی اف کتاب Die Regulus-Botschaften : Band VII: Solang Dich Gottes Liebe trägt

[ad_1]

“عشق یک نخ است ، و در عین حال از قوی ترین زنجیره لنگر قویتر است.” پیگیری بی وقفه شادی ، قدرتمندترین کودک در زندگی همه است. معلم معنوی Regulus در هفتمین پیام خود تا کنون از بعد سطح Archegel به ما گفت که چگونه و به چه روشی می توان این سعادت را پیدا کرد و به طور دائمی حفظ کرد. او به روال معمول محبت آمیز ، که با مشاجره های مکرر مشخص می شود ، رابطه عالی بین عشق و خوشبختی را نشان می دهد. در اینجا به هیچ وجه از شوخ طبعی متمایز وی چشم پوشی نمی شود. Regulus بارها و بارها به ما اجازه می دهد تا اهمیت بی نهایت و دامنه غیر قابل تصور عشق را ، که فراتر از زندگی دنیوی فعلی ما است ، تصور کنیم. Regulus با روش معروف خود ، بینشی درخشان از ذاتی ترین بدن ، ذهن و روح ارائه داد. او به ولع عمیق مانند مشارکت روح یا مشاغل می پردازد. کودک درونی مثل خود برتر است مثل و مثل دارد ، زیرا هر دو مبتنی بر توانایی شفابخشی نابخشودنی هستند. Regulus به روشی بی سابقه خاطرنشان کرد که در نهایت می توان از قدرت کودک درونی ما ، و همچنین از خود یک فرد بالاتر برای باز کردن درهای بهبود عاطفی ما استفاده کرد. جلد VII پیام Regulus منبع واقعی شفابخشی و شادی است!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Regulus-Botschaften : Band VII: Solang Dich Gottes Liebe trägt