دانلود پی دی اف کتاب Die Buchführungs- und Bilanzvorschriften bei Klein- und Privateisenbahnen

[ad_1]

عنوان از مجموعه انتشارات De Gruyter دیجیتالی شده است تا آن را برای تحقیقات علمی در دسترس قرار دهد. از آنجا که این عنوان اولین بار در زمان ناسیونال سوسیالیسم منتشر شد ، توجه به آن در بافت تاریخی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Buchführungs- und Bilanzvorschriften bei Klein- und Privateisenbahnen