دانلود پی دی اف کتاب Die Britannien-Saga. Band 1 und 2: Hengist und Horsa / Brand und Mord. Die komplette Saga in einem Bundle

[ad_1]

در جلدهای 1 و 2 از “حماسه انگلیس” یکی از بزرگترین شاهکارهای اروپا صحبت از درگیری ، عشق ، نفرت ، قهرمانی ، فریب ، و غیرت برای ایمان است – و قهرمان اصلی را به پایان جهان شناخته شده هدایت می کند. Sven R. دو رمان کانتلهارت اکنون به صورت بسته ای نیز در دسترس هستند! جایی که رومی ها در نزدیکی قرون وسطی دوران باستان توسط تاریکی احاطه شده اند ، نام دو قهرمان برای زمان ما بی وقفه می درخشد: حنگست و اسب. انگلیس در قرن پنجم میلادی: پیکت ها به پادشاهی هوچکونیگ ورتیگرن حمله کردند. برای غلبه بر تهدید قریب الوقوع از شمال ، Vortigern موضوع خود را Serratic به شمال آلمان می فرستد: او در شرف به کار گرفتن شاهزاده Hengeist تاجر معروف ساکسون برای مبارزه با Pikes است. هنگی ها که مشتاق نقره و غنای غنی وعده داده شده بودند ، موافقت می کنند و نیروهای خود را در امتداد سواحل اسکاتلند هدایت می کنند. ماموریت Serratics کامل است – به معنی جدایی دردناک از دختر معشوق او Hengist ، روونا. ساکسون ها و فریسی های بیشتری وارد اردوگاه رهبر مشهور نظامی Hengeist می شوند که به زودی پدر زن پادشاه عالی انگلیس می شود. اما دسیسه ها بین انگلیس و مزدوران آنها ادامه دارد – کل انگلیس در خون و آتش غرق شده است. روونا و سرتیچ به انتهای دنیا فرار می کنند ، در حالی که اردول ، استاد کشتی ساکسون از دیتمارشاین ، در جستجوی خانه جدید به طور فزاینده ای درگیر یک نزاع خونین می شود. این حماسه براساس منابع مکتوب و باستان شناسی مهاجرت تاکنون در شمال آلمان و جزایر انگلیس بنا شده است. در جایی که منابع خشک می شوند ، نویسنده ماهرانه داستان دنیای آلمانی ها و سلت های دریای شمال را می بافد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Britannien-Saga. Band 1 und 2: Hengist und Horsa / Brand und Mord. Die komplette Saga in einem Bundle