دانلود پی دی اف کتاب Die Blume des Lebens : Band 1

[ad_1]

زمانی بود که همه زندگی در جهان گل زندگی را طبق الگویی که بر اساس آن خلق شده است ، می شناختند. این یک الگوی هندسی است که ما را به وجود فیزیکی می کشاند و از آن خارج می کند. سپس از حالت هوشیاری بالاتر به تاریکی فرو می رویم و فراموش می کنیم که هستیم. برای هزاران سال این رمز و راز در خلاقیت ها و کنده کاری های انسان باستان در سراسر جهان نگهداری می شد و به عنوان رمز در سلول های انواع زندگی یافت می شود. اکنون ما از خواب به درک های قدیمی و فرسوده ذهن خود بیدار می شویم و نگاهی به نور طلایی این طلوع جدید می اندازیم که از پنجره های درک ما می افتد. و این کتاب یکی از این پنجره هاست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Blume des Lebens : Band 1