دانلود پی دی اف کتاب Die Bindung an die Europäische Grundrechtecharta bei operativen Einsätzen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Grenzschutzagentur Frontex. : Zugleich eine vergleichende Betrachtung unionskoordinierten operativen Handelns.

[ad_1]

این پایان نامه ، الزام آور بودن حقوق اساسی اتحادیه اروپا را در چارچوب CFSP و Frontex ، بر اساس تجزیه و تحلیل ساختاری تعاملات بین کشورهای عضو و سطح اتحادیه ، بررسی می کند. در حالی که سطح قانون اتحادیه مطابق با هنر به حقوق اساسی اساسی ملزم است. در این راستا ، هنوز هم می توان درباره اجرای قانون اتحادیه در مورد سوال اساسی صحبت کرد که چگونه باید رابطه لازم بین قانون مرکزی و اقدامات کشورهای عضو برقرار شود. بر اساس معیارهای تدوین شده در این زمینه ، کنراد دبلیو. فریتز نتیجه الزام آور بودن حقوق اساسی اتحادیه اروپا به نمایندگی از کشورهای عضو را در زمینه فعالیتهای عملیاتی هماهنگ شده با فدرال در چارچوب CFSP و Frontex رد کرد. سپس نتیجه به یک سیستم چند سطحی از حقوق اساسی طبقه بندی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bindung an die Europäische Grundrechtecharta bei operativen Einsätzen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Grenzschutzagentur Frontex. : Zugleich eine vergleichende Betrachtung unionskoordinierten operativen Handelns.