دانلود پی دی اف کتاب Die Bilanzierung von Spielervermögen in der Handels- und Steuerbilanz. Was sind die Besonderheiten?

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2016 در گروه مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 2.4 ، دانشگاه دولتی تعاونی بادن-وورتمبرگ ، ویلینگن-شونینگن ، قبلاً: دانشگاه آموزش تعاونی ویلینگن-شونینگن ، زبان: آلمانی ، چکیده: این مقاله در متن برای داراییهای نامشهود “دارایی بازیکن” از داراییهای غیر منقول ، آیا عملکرد حسابداری باشگاههای فوتبال با قوانین حسابداری تجاری و مالیاتی مطابقت دارد یا خیر و چه تأثیرات و الزامات ناشی از چهار پیشنهاد فوق در مورد باشگاه های حسابداری است. صورتهای مالی سالانه انجمن های صدور مجوز آلمان که در روزنامه الکترونیکی فدرال الکترونیک منتشر شده است ، استفاده می شود و بر این اساس بررسی می شود ابتدا مفهوم فوتبال مجاز و همچنین ساختار و سازمان فوتبال مجاز با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است. برای نشان دادن نیاز به حسابداری دارایی های ویژه در انجمن های صدور مجوز ، توسعه اقتصادی فوتبال حرفه ای بررسی می شود. مقایسه اشکال مختلف حقوقی اتحادیه های آلمان و ارائه اثرات تصمیم بوسمن بر سیستم انتقال در اروپا در فصل سوم به شرح واقعیت ها می پردازد. تصمیم بوسمان شایسته توجه ویژه است ، زیرا به عنوان مهمترین و مهمترین تصمیم دادگاه در تاریخ فوتبال حرفه ای از بین رفت و عواقب گسترده ای برای سیستم نقل و انتقالات اروپا داشت. در فصل چهارم ، كلمه و معنای دارایی بازیکن با جزئیات بیشتری مشخص می شود. بر این اساس ، براساس مقررات قانونی ، قوانین عمومی ارزیابی و ارزیابی دارایی های نامشهود برای ترازنامه های تجاری و مالیاتی قابل اعمال در مورد دارایی بازیکنان در فصل های پنجم و ششم با استفاده از مثال های خاص ارائه شده است. در فصل هفتم ، در پایان فصل هشتم به طور خلاصه هویت دارایی بازیکن قبل از روشن شدن با نتیجه گیری خلاصه و دیدگاه ، مورد بحث قرار می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bilanzierung von Spielervermögen in der Handels- und Steuerbilanz. Was sind die Besonderheiten?