دانلود پی دی اف کتاب Die Bibliothek – The Library – La Bibliothèque : Denkräume und Wissensordnungen

[ad_1]

کتابخانه صرفاً مجموعه ای از کتابها نیست که در انتظار کاربران خود است. کتابخانه ها محل تفکر و نهادهای دانش هستند. آنها س theالات زمان خود را منعکس می کنند و آنها را برای زمان های بعدی حفظ می کنند. بنابراین آنها ممتاز هستند که در دانشهایی که ما با کتابهای خود به آنها کمک می کنیم شرکت کنند. بنابراین مفهوم کتابخانه وابستگی متقابل فرهنگ ایده آل و مادی ، شرایط زمینه ای بین رشته ای و نهادی تاریخ دانش را منعکس می کند. درک کتابخانه همچنین شامل طبقه بندی ، راهنمای مطالعه ، ترتیب مطالعه ، توسعه سیستم است. انواع کتابخانه ها را می توان جدا از رویکرد انضباطی و همچنین ارتباط احتمالی دانست. آخرین و نه مهمترین موارد ، کتابخانه ها همیشه مکان های انتقال رسانه را داشته اند: از طومارها به پوست ، از نسخه های خطی به چاپ کتاب تا رسانه های ذخیره سازی دیجیتال. این بخش بیش از هزاره طولانی کتابخانه را پوشش می دهد که ما معمولاً قرون وسطی می نامیم. صحنه تاریخی ، به عنوان یک آزمایشگاه ، در عین حال ایده آل های اصلی و شرایط مادی کتابخانه های مدرن ما را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bibliothek – The Library – La Bibliothèque : Denkräume und Wissensordnungen