دانلود پی دی اف کتاب Die Bewahrung des Haiku als Kunstform im Zwanzigsten Jahrhundert durch Takahama Kyoshi (1874-1959)

[ad_1]

ویراستار ، منتقد و شاعر ژاپنی تاكاهاما کیوشی (1874–1959) آنچه هایكو را در قرن بیستم ارائه داد غرق كننده و نادرست بود. توالی منظمی که بیانیه های مقاله نویسی گسترده آنها را از 60 سال به دست می آورد ، چگونه است؟ به گفته کیوشی ، چگونه می توانم ارزش هنری هایکوهای فردی ، بلکه کل سبک را تشخیص دهم؟ در میان همه آشفتگی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، کیوشی چگونه توانست آرمان های شعری خود را حفظ و رواج دهد؟ این کتاب به این سالات پاسخ می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bewahrung des Haiku als Kunstform im Zwanzigsten Jahrhundert durch Takahama Kyoshi (1874-1959)