دانلود پی دی اف کتاب Die Beeinflussung der Entscheidung für (Social) Egg Freezing durch die Lebenssituation : Eine explorative Untersuchung anhand qualitativer und quantitativer Daten von Akademikerinnen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2018 در گروه جامعه شناسی – سایر ، درجه: 1.0 ، Christian-Albrechts-Universitale Kiel ، زبان: آلمانی ، چکیده: برای تأکید بر ارتباط این مطالعه اکتشافی ، فصل دوم زیر وضعیت تحقیق را بررسی می کند. مواضع تحقیق به مطالعات مربوط به نگرش زنانی تقسیم شده است که از یک طرف آگاهانه تصمیم به حمایت از یخ زدگی اجتماعی گرفته اند و شامل مطالعاتی است که در آن زنان و گاهی مردان برای اولین بار با این موضوع سروکار دارند. این توصیف خصوصیات کسانی است که طبق ادبیات بالقوه برای انجماد اجتماعی مناسب هستند (بخش 2.1.3). براساس شکاف ها و محدودیت های تحقیقات قبلی (فصل 2.2) ، اهداف تحقیق و س questionsالات اساسی تحقیق (فصل 2.3) حاصل می شود. از آنجا که زنان بالقوه مشتاق هنوز از نظر جامعه شناسی بررسی نشده اند ، فصل سوم با طبقه بندی موضوع در حوزه جامعه شناسی آغاز می شود. سالهاست که فمینیست ها و دانشمندان در حال تحلیل و بحث درباره سایر موضوعات در مورد تأثیرات اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی NRT هستند (مارتین 2010). از نظر مارتین ، انجماد اجتماعی به هیچ وجه یک تکنیک خنثی نیست زیرا توسعه آن تحت تأثیر سیاست و اخلاق بوده است. در نتیجه ، اعتقاد بر این است که NRT سازگاری با ساختارهای اجتماعی است. تغییرات در نقش های خانوادگی و جنسیتی در این فصل به عنوان نقطه آغاز رشد سرماخوردگی اجتماعی ارائه شده است. به دنبال آن بینشی از سرماخوردگی اجتماعی (4 فصل) دنبال می شود. هزینه های این فرایند همراه با سابقه و همچنین وضعیت حقوقی ، مراحل پزشکی ، احتمال موفقیت و خطر بررسی می شود. روش های این کار (فصل 5) ترکیبی از جمع آوری و ارزیابی داده های کمی و کیفی است (روش های مختلط ، فصل 5.1) ، با تمرکز بر داده های کیفی در قالب مصاحبه. داده ها بر اساس تجزیه و تحلیل محتوای کیفی با توجه به Meyering در رابطه با هر بعد فردی از شرایط زندگی ارزیابی می شوند (فصل 6). برای اینکه بتوانید سازگاری نتایج را تجزیه و تحلیل کنید ، سپس در ادبیات تحقیق موجود جاسازی شده و مورد بحث قرار گرفت (فصل 7) به دنبال محدودیت های کار حاضر ، و همچنین یک فصل بعدی در یک تأمل انتقادی (فصل 8) ، خلاصه ها نتیجه گیری ها و چشم اندازها را دنبال می کنند (فصل 9).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Beeinflussung der Entscheidung für (Social) Egg Freezing durch die Lebenssituation : Eine explorative Untersuchung anhand qualitativer und quantitativer Daten von Akademikerinnen