دانلود پی دی اف کتاب Die Bedeutung diagnostischer Expertise von Lehrkräften für den Umgang mit Heterogenität an beruflichen Schulen

[ad_1]

دانشکده تعلیم و تربیت – مدیریت بازرگانی ، آموزش تجارت ، درجه: 2.0 ، Otto-Friedrich-Universität Bamberg به پایان نامه کارشناسی ارشد تشخیص آموزشی و کدام روشهای تشخیصی برای تشخیص دقیق نیازهای یادگیری و پیشرفت یادگیری را می توان متفاوت دانست؟ مهارت تشخیصی تا چه اندازه می تواند به مدیریت کافی جمعیت دانش آموزان ناهمگن کمک کند تا یادگیری خوب به معنای بهبود عملکرد یادگیری دانش آموزان را تضمین کند؟ به ویژه مدارس حرفه ای با افزایش ناهمگنی در جمعیت دانش آموزان مشخص می شود. این واقعیت فرصت ها و ظرفیت عظیمی را در اختیار معلمان قرار می دهد تا بتوانند تدریس سودآور و م effectiveثری را طراحی کنند. برای اینکه بتوان از تأثیرات مثبت ناهمگنی برای طراحی درس استفاده کرد ، ویژگی های ناهمگن مرتبط باید توسط معلم شناخته شود. علاوه بر تشخیص اساسی ، که تصور می شود نسبتاً غیر قابل نفوذ است ، روشهای تشخیصی روشنی وجود دارد که می تواند به معلمان کمک کند تا درباره خصوصیات فردی دانش آموزان خود تصمیم بگیرند. این مطالعه رابطه مثبت بین مهارتهای بالینی معلمان در ترکیب با اجرای کافی آموزشی و درمانی و عملکرد یادگیری فراگیران را تأیید می کند. بنابراین ، این وظیفه آموزش معلمان است که اطمینان حاصل کنند این مهارتها به درستی ارتقا می یابند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bedeutung diagnostischer Expertise von Lehrkräften für den Umgang mit Heterogenität an beruflichen Schulen