دانلود پی دی اف کتاب Die Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Wahrung der Würde demenzerkrankter Patienten. Ist die Würde des Menschen unantastbar?

[ad_1]

در طی تغییرات جمعیتی ، گروه سالمندان در جستجوی کمک در حال رشد هستند. برخورد با افراد مبتلا به زوال عقل یک چالش خاص است ، زیرا آنها به پشتیبانی ویژه بالایی نیاز دارند. با این حال تعداد بسیار کمی از مراقبان هستند که بتوانند وقت خود را پیدا کنند. با این شرایط ، آیا می توان شأن بیماران زوال عقل را حفظ کرد؟ منظور ما از کرامت انسانی چیست؟ نگرش درست انسان نسبت به هم نوعان چگونه باید باشد؟ افراد مبتلا به تغییر زوال عقل به چه چیزهایی نیاز دارند؟ آیا ایده فراگیری این نیازها را برآورده می کند؟ تقاضای زوال عقل در محیط افراد آسیب دیده چیست و مددکاری اجتماعی چگونه می تواند کمک کند؟ جولیا دوربکر س asksال می کند که آیا واقعاً می توان ملاحظات اخلاقی را در معالجه افراد مبتلا به زوال عقل مبتلا به روان پریشی به کار برد؟ وی شرایطی را که رفتارهای مضر در آنها رخ می دهد و چگونگی کار اجتماعی در چنین مواردی بررسی می کند. وی برای مددکاران اجتماعی ، مفاهیم و گزینه های خاصی را برای عمل ارائه می دهد که اطمینان می یابد عزت همه افراد درگیر حفظ می شود. مطالب از:-حقوق بشر؛ – قانون اساسی ؛ -در هنگام اضطراری ؛ -تغییر دموگرافیک ؛ – ادغام؛ آپارتمان مشترک ارشد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Wahrung der Würde demenzerkrankter Patienten. Ist die Würde des Menschen unantastbar?