دانلود پی دی اف کتاب Die Bedeutung der Identifikation von Marktchancen für die Performance von Organisationen. Eine Analyse empirischer Befunde

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی از سال 2018 – مهندسی صنایع ، درجه: 2.0 ، دانشگاه Duisburg-Essen (دانشکده مدیریت مرکاتور) ، رویداد: مدیریت بازرگانی ، زبان: آلمانی ، چکیده: رابطه بین سنجش و عملکرد تجاری در چیست؟ شرکت ها در صورت اثبات این مسئله ، قسمت دوم سوال تحقیق باید این باشد که آیا این رابطه مستقیم است یا غیرمستقیم. در این کار از کلمات شرکت و سازمان به طور مترادف استفاده می شود. از آنجا که کار در یک زمینه اقتصادی نگاشته شده است ، نمی توان چنین سازمان هایی را به عنوان شرکت هایی توصیف کرد که قرار است از رسیدگی خارج شوند. هدف از این کار تجزیه و تحلیل یافته های تجربی برای تعیین وجود رابطه ای بین شناخت فرصت های جدید بازار (سنجش) و عملکرد تجاری است. برای این منظور ابتدا اصطلاحات اصلی رویکرد قابلیت های پویا (DCA) توضیح داده شده و سپس پنج مطالعه انتخاب شده ارائه می شود. به دنبال آن ، تجزیه و تحلیل این مطالعات در رابطه با س researchال تحقیقاتی که در ابتدا انجام شد ، انجام می شود. برای این منظور ، معیارهای آماری از جمله کیفیت مدل ، قابلیت اطمینان ، حذف چند شکلی و حذف یک سوگیری متغیر حذف شده توضیح داده شده و برای ارزیابی استفاده می شود. در پایان ، نتایج بدست آمده ارائه و جمع بندی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bedeutung der Identifikation von Marktchancen für die Performance von Organisationen. Eine Analyse empirischer Befunde