دانلود پی دی اف کتاب Die Bedeutung der Heldenreise in der Charakterisierung von Peter Pan und Harry Potter

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه مطالعات فیلم ، درجه: 2.0 ، دانشگاه سیگن ، زبان: آلمانی ، انتزاع: هر داستان دارای مراحل خاصی است تا قهرمان داستان را در سفر خود (قهرمان) زنده نگه دارد و به عنوان یک قهرمان شناخته شود رسیدن. . تنها با رسیدن به یک نقطه خاص می تواند شخصیت خود را قهرمان بنامد. در این رابطه ، یادداشت های مختلفی وجود دارد که هم ظاهر و هم عملکرد را برای دستیابی به یک قهرمان اصلی توصیف می کند. با استفاده از دو فیلم قهرمان شناخته شده و مشابه ، می توان مراحل فردی سفر قهرمان و کیفیت شخصیت قهرمان را تحلیل کرد. با توجه به این زمینه ، ابتدا باید س researchال تحقیق برای این پایان نامه کارشناسی مشخص شود که شخصیت های فیلم انتخاب شده تا چه اندازه با الگوی سفر قهرمان داستان مطابقت دارند. باید کار شود که هر شکل در چه موقعیتی قرار دارد. از طریق تجزیه و تحلیل سفر قهرمان است که بررسی می کند آیا مراحل و مراحل فردی دنبال می شوند ، حذف می شوند یا حذف می شوند. تزي كه لازم نيست تمام مراحل سفر را به پايان برساند ، بايد بر اساس اين اثر ثابت و اثبات شود تا قهرمان خوانده شود. این پایان نامه کارشناسی برای روشن شدن س researchال تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. فصل اول با معرفی و تفسیر عملکرد کار آغاز می شود. فصل دوم به تعاریف افسانه و قهرمان می پردازد. به دنبال آن نگاهی دقیق به مدل سفر قهرمان و شرح مفصلی چاپلوسی می افتد. در قسمت اصلی کار ، دو شخصیت قهرمان با مشخصات یکسان تحلیل و مقایسه می شوند. تمرکز دقیق بر روی مراحل فردی و کهن الگوهای سفر قهرمان قرار گرفته است. در این میان ، تمرکز تحلیل قهرمان داستان روی جنبه های نمایشی و بصری است. برای درک بهتر ، قهرمانی شخصیت های فرعی نیز شرح داده شده است. در فصل چهارم ، در پایان تمام نتایج کار خلاصه شده و به س researchال تحقیق پاسخ داده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bedeutung der Heldenreise in der Charakterisierung von Peter Pan und Harry Potter