دانلود پی دی اف کتاب Die Balance Scorecard. Verständnis und Anwendung für strategische Lieferanten

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2020 در گروه مدیریت بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، درجه: 1.00 ، دانشگاه علوم کاربردی کوفیستون تیرول ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه فعلی مربوط به این است که آیا یک منبع استراتژیک می تواند جایگزین کارشناسی شود. آیا (کارت امتیازی تعادل) برای نتیجه گیری در مورد استراتژی خرید و چگونگی ساختار BSC خوب به گونه ای است که توسط یک تامین کننده استراتژیک استفاده شود و می تواند عملکرد آن را در بلند مدت بهبود بخشد. کارت امتیازی متوازن یک ابزار اندازه گیری عملکرد است ، که امروز بسیار مطلوب برای اندازه گیری پارامترهای حیاتی برای موفقیت در. استراتژی های ارتباطی و اندازه گیری اهمیت و اهمیت بیشتری پیدا می کنند. این اهداف تنها زمانی قابل دستیابی است که همه ذینفعان اصلی ، جهت استراتژیک یک شرکت را درک کرده و برای دستیابی به اهداف استراتژیک در کارهای روزمره خود تلاش کنند. در قسمت نظری این پایان نامه ، سیستم های مختلف داده اصلی موجود مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب و نحوه کار آنها را برجسته می کند. به گفته کاپلان و نورتون ، BSC در ایده اصلی و نحوه عملکرد خود ، قبل از ارائه چشم اندازهای مختلف و شخصیت های اصلی مرتبط با BSC ، ارائه شده است. در پایان قسمت نظری ، ارتباط بین شاخص های BSC و استراتژی در نظر گرفته شده و اجرای استراتژی مورد بحث قرار گرفته است. قسمت تجربی پایان نامه ، بررسی می کند که چگونه یافته های قسمت نظری می تواند در طراحی BSC خرید شما اعمال شود. در پایان نحوه تهیه ، انجام و ارزیابی مصاحبه تخصصی مبتنی بر رهنمود نشان داده شده است ، سرانجام با نتایج خلاصه و ارزیابی شده مصاحبه به س initialال اولیه پاسخ داده و توضیح دهید که چگونه این نتایج در عمل می توانند مفید باشند

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Balance Scorecard. Verständnis und Anwendung für strategische Lieferanten