دانلود پی دی اف کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که نمای کلی از متخصصان آموزش اولیه در اتریش را ارائه می دهد. بر اساس تاریخچه ریشه آنها ، کلیه دوره ها در سطح بین المللی طبقه بندی می شوند و مهمتر از همه ، مطالعه تجربی مقدماتی ، مقطعی در مورد اهداف و مشخصات دانشجویان و همچنین مشخصات معلمان است. یافته ها و فرصت های توسعه برای تجاری سازی آکادمیک در اتریش در حال شفاف سازی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen