دانلود پی دی اف کتاب Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Entwicklung der Wohnraumnachfrage. Herausforderungen und Regulierungsversuche in Essen und München

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از گروه اقتصاد در سال 2020 – سایر ، درجه ها: 2.3 ، FOM Essen ، Hochschule für Oekonomie & Management Nonprofit GmbH ، مدیریت دانشگاه اسن قبلا Fachhochschule ، زبان: آلمانی: چکیده: توسعه جمعیت شناختی ، دلایل آن و همچنین پیش نیازها و موارد دیگر نتایج را می توان در س centralالات اصلی حال حاضر شمرد. آخرین مطالعات نشان می دهد که این کشور به دلیل تغییرات جمعیتی با چالش های بزرگی روبرو است. این وظیفه مربوط به س questionsالات مختلف است. این س onال بر روی تأثیرات کلی تغییرات جمعیتی بر رشد تقاضای مسکن متمرکز شده است. علاوه بر این ، این س arال مطرح می شود که آیا مناطق یا شهرهای مختلف تحت تأثیر تغییر به درجات مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند و آیا تفاوت هایی وجود دارد ، به عنوان مثال ، در آلمان غربی و جنوبی. بنابراین ، مقایسه ای بین شهرهای اسن و مونیخ در این پایان نامه انجام می شود. علاوه بر این ، چالش ها باید با دقت بیشتری بررسی شود و باید به این س answeredال پاسخ داده شود كه تلاش های تنظیم مقررات سیاسی از قبل انجام شده و چه تأثیراتی را نشان می دهد. تغییر تقاضا یا تقاضای مسکن در بازار مسکن را می توان یکی از چالش های ناشی از تغییرات جمعیتی دانست. به طور خاص ، آپارتمانهای متناسب با سن یا کسانی که در سنین پیری زندگی می کنند نمایانگر کنش در یک صحنه سیاسی مرکزی و شناخته شده هستند. به عنوان یکی از مضامین بزرگ اجتماعی ، تغییرات جمعیتی نیز باید در چارچوب آینده نگری مورد توجه قرار گیرد. با توجه به روند سیاست های زمین و توسعه فضایی واکنش نشان داده است. به طور کلی ، صنعت املاک و مستغلات نقش مهمی برای FRG و اتحادیه اروپا به عنوان یک کل بازی می کند ، زیرا هم به قدرت و رشد اقتصاد کمک می کند و هم فضای کار و زندگی را برای جامعه فراهم می کند. بعلاوه ، زندگی به عنوان یک زندگی خوب ، خصوصاً متمدن ، یکی از نیازهای اساسی وجودی را برآورده می کند. توجه ویژه به تأثیرات تغییرات جمعیتی بر تقاضای مسکن و شناسایی تغییرات بالقوه و زمینه های فعالیت از همه مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Entwicklung der Wohnraumnachfrage. Herausforderungen und Regulierungsversuche in Essen und München