دانلود پی دی اف کتاب Die Auswirkungen der steigenden Zahl Kleiner Anfragen im Deutschen Bundestag auf die Oeffentliche Verwaltung : Eine Umfrage unter Beschaeftigten der Ministerialbuerokratie

[ad_1]

برای چندین دوره قانونگذاری تعداد سوالات کوچک در حال افزایش است. نویسنده شکایات مربوط به مدیریت دولتی را فرصتی برای بررسی این تأثیر در حجم کار و عملکرد وزارتخانه و همچنین رفتار و درک عملی کارکنان بوروکراسی وزارتخانه می داند. برای این کار ، وی داده های پارلمانی را تجزیه و تحلیل کرده و در چندین وزارتخانه فدرال نظر سنجی انجام می دهد. نتایج نشان می دهد که پردازش سوالات کوتاه و شرایط چارچوب آنها فشار قابل توجهی بر دولت وارد می کند و در موارد شدید می تواند عملکرد را به خطر بیندازد. بنابراین وی اصلاحاتی را در آیین دادرسی بوندستاگ توصیه می کند. بر اساس نتایج نظرسنجی ، نویسنده در مورد پیشنهادات بهبود اولیه برای این موضوع بحث می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Auswirkungen der steigenden Zahl Kleiner Anfragen im Deutschen Bundestag auf die Oeffentliche Verwaltung : Eine Umfrage unter Beschaeftigten der Ministerialbuerokratie