دانلود پی دی اف کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

پایان نامه گروه بهداشت 2020 – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، درجه: 1 ، FH Carinthia ، مکان کلاگنفورت ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص ورزش در کودکان و نوجوانان یک مفهوم نسبتاً جدید ، اما گسترده است. به همین دلیل ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد نتایج این موضوع انجام شده است. هدف از این کار ادبیات بررسی چگونگی تأثیر مهارت های ورزشی در کودکان و نوجوانان از نظر احتمال آسیب دیدگی است. برای پاسخ به س researchال تحقیق ، از یک مرور سیستماتیک ، شامل فراتحلیل ، و همچنین پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه استفاده شد. همه مطالعات اطلاعات مربوط به درجه تخصص ورزش و وقوع آسیب های مربوط به ورزش را جمع آوری کرده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter