دانلود پی دی اف کتاب Die außensteuerliche Hinzurechnungsbesteuerung de lege lata : Eine kritische Untersuchung der §§ 7-14 AStG unter besonderer Berücksichtigung aktueller Reformentwicklungen im Kontext der Anti-Tax-Avoidance-Directive I

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق مالیاتی ، درجه: 1.0 ، Dual Hochschule Baden Württemberg Mosbach ، زبان: آلمانی ، چکیده: به مناسبت اجرای فعلی دستورالعمل اتحادیه اروپا “ATAD I” در قانون ملی . گسترش فعلی همچنان اولین معامله با سنگ بنای مالیات اضافی آلمان است. هدف آن باید نشان دادن کمبودهای مفهومی ، سیستماتیک و قانون اساسی و قابلیت های اصلاح AS 7–14 ASTG باشد. در چارچوب ادبیات تخصصی ، باید بررسی شود که آیا پیامدهای حقوقی نوع و دامنه با توجه به هدف اصلی قانونگذار – جلوگیری از سو mis استفاده از مالیات – موجه و موجه است. به دنبال آن ، بررسی مالیات اضافی طبق مقررات ثانویه قانونی ATADI انجام می شود. پیشینه این دستورالعمل چیست و تأثیر آن بر رژیم مالیات آلمان چیست؟ این تغییرات باید قبل از انتشار پیش نویس لایحه به طور رسمی در 10 دسامبر 2019 “قانون اجرای بخشنامه ضد مالیات” بررسی شود. آیا هزینه اضافی آلمان اصلاح مالیات را الزامی می کند یا ممکن است نیاز به تعدیل تا برخی نقاط خاص گسترش یابد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die außensteuerliche Hinzurechnungsbesteuerung de lege lata : Eine kritische Untersuchung der §§ 7-14 AStG unter besonderer Berücksichtigung aktueller Reformentwicklungen im Kontext der Anti-Tax-Avoidance-Directive I