دانلود پی دی اف کتاب Die Ästhetisierung des Bösen in Roberto Bolaños Werk 'Estrella distante'

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2015 در گروه مطالعات عاشقانه – زبان اسپانیایی ، ادبیات ، مطالعات منطقه ای ، درجه: 1.0 ، دانشگاه تریر ، زبان: آلمانی ، چکیده: از طریق شخصیت اصلی رمان “Estrella Distant” ، روبرتو بیونو تلفیقی بین Excessive ایجاد می کند خشونت و هنر ناب ، به ویژه به عنوان الگوی اصلی شخصیت اصلی که باز هم به عنوان نماینده و همزمان با نیروی اجرایی صحنه سازی هنری خشونت به تصویر می کشد ، اجازه می دهد اثر زیباتر شدن شر باشد. دقیقاً این زیبایی بخشیدن به شر است ، که از طریق آن گیرنده تنش عاطفی شدید و همچنین جاذبه ای را تجربه می کند ، که در تحقیق زیر تمرکز تحقیقات خواهد بود. از آنجا که گفتمان علمی قصد تجزیه و تحلیل شیطانی فی نفسه ، از نظر بولارد ، سیچارس یا د ساد را ندارد ، بلکه در عوض بر بررسی چگونگی زیباسازی شیطان متمرکز است ، فرایند به شرح زیر است: -آندر آلت در مورد زیبایی شناسی شر و نظریه جولیا کریستوا رد شد. با توجه به زیبایی شناسی کاملاً مفصل و ادبی شیاطین ، کارهای آلت شامل کارهای زیر بود. به ویژه ، توسعه بازنمایی ادبی شر بیان شده توسط محقق آلمانی برای تحلیل زیر تعیین کننده است ، زیرا آلت در اینجا بر بی ثباتی شر نمایندگی در روان شخصیت های توسعه یافته توسط انتقاد روشنگری در قرن هجدهم تأکید می کند و بنابراین پیچیدگی و پیچیدگی شر بدست آمده از طریق آن در چشم انداز ادبی مشاهده می شود. نظریه گسترده و ذاتاً پیچیده کریستوا در مورد ابیج نیز برای شکل گیری یک بنیان نظری ، شیئی که دانشمند در تحقیق ویژه پس از آن مورد استقبال قرار گرفت ، مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال ذهنی سازی دقیق مطالعه آلتس و کریستوا ، یک نتیجه گیری مختصر برای روشن و ترکیب جنبه های مهم نظریه به شرح زیر ارائه می شود که توضیح برخی از آنها برای تحلیل زیر دشوار است. هسته اصلی کار ، که تجزیه و تحلیل تصویر خشونت و ترور در Estrella Distant است ، ابتدا با بررسی تشبیهات ناسیونال سوسیالیسم و ​​دیکتاتوری پینوش ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Ästhetisierung des Bösen in Roberto Bolaños Werk 'Estrella distante'