دانلود پی دی اف کتاب Diaspora of the City : Stories of Cosmopolitanism from Istanbul and Athens

[ad_1]

به عنوان پایتخت سابق دو امپراتوری بزرگ – روم شرقی و عثمانی – استانبول محل زندگی بسیاری از جمعیت های مختلف بوده است ، وضعیتی که اغلب به عنوان کلان شهر دیده می شود. جامعه ارتدکس مسیحی یونانی زبان (Rum Polites) یکی از قدیمی ترین افراد جامعه شهری است ، اما وضعیت پیشگام آنها در طول قرن های کلانشهر شاهنشاهی کمرنگ شده است. حتی او را در زادگاهش به آستانه ناپدید شدن می کشانند. پراکنده در سراسر جهان به عنوان یک نتیجه از تقارن ملی گرایی ، rum politis در دیاسپورای استانبول (“شهر” یا poli) همچنان به شناسایی میراث جهان وطنی خود ادامه می دهد ، و همچنین تمایزهای روزمره و روش های روزمره حافظه فرهنگی. از طریق نشان داده شده است. . دیاسپورای شهر با کاوش در معنای متغیر جهان وطنی در زمینه های مکانی و زمانی ، به چگونگی تغییر تجارب آوارگی اجباری در شکل گیری یک جامعه محلی ، مهاجر ، اقلیت یا مهاجر در محیط های مختلف چند فرهنگی شهری ، گذشته و حال می پردازد. می تواند مفاهیم را کشف کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Diaspora of the City : Stories of Cosmopolitanism from Istanbul and Athens