دانلود پی دی اف کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی مورد استفاده در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روشهای رایج پذیرفته شده تشخیص در حال حاضر و خصوصیات آنها مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این ، مناطق بالقوه مفید برای تحقیقات بیشتر در این زمینه مشخص شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :