دانلود پی دی اف کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های همسایه را بررسی می کند که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز نامشخص توانایی تشخیص کمک کرده اند. این کار به ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت بالینی در آموزش ریاضیات با تمرکز بر پیشرفت حرفه ای معلمان می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice