دانلود پی دی اف کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب به طور خاص روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری های اجتماعی در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این درس بررسی امکان مشارکت فعال دانشگاهها در دموکراتیزه سازی دانش است – روندی که به وسیله آن افراد قادر خواهند بود دانش را به آسانی کسب کنند و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را بکار گیرند. کاری که دانشگاه ها باید انجام دهند ترکیب آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش است. هنگامی که آنها به طور کارآمد در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی مشارکت داشته باشند ، می توانند به عنوان دانشگاه های توسعه در نظر گرفته شوند. آنها نباید در تنهایی با نخبگان کار کنند ، بلکه باید در متن “یک سیستم نوآوری فراگیر” کار کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South