دانلود پی دی اف کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

تحقیقات و کاربردهای مبدل های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار مشهور بوده است ، اما هنوز درک درستی از جهت و جهت استفاده از شبکه امپدانس ندارد ، بنابراین ، بازار بالقوه زیادی در مورد مبدل های شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و راهنمایی هایی برای مهندسان به عنوان طراحی مبدل منبع امپدانس باشد. هدف اصلی این کتاب درک شبکه امپدانس مدار سوئیچ غیرخطی و تطبیق شبکه امپدانس است که بیشتر به درک تمام توان منجر می شود. با توجه به مبدل های شبکه امپدانس. با توجه به تطبیق شبکه امپدانس ، مجموعه ای از معیارها برای طراحی مبدل منبع امپدانس وجود دارد که هدف آن جایگزینی روشهای سنتی خسته کننده ، دستی و وابسته به تجربه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Designing Impedance Networks Converters :