دانلود پی دی اف کتاب Des sanctions imposées à l'Iran et de leurs effets

[ad_1]

کشورها به طور سنتی برای اشاره به درگیری های مسلحانه استفاده می شوند ، تحریم های بین المللی و تحریم ها اغلب در زمان های امروز اعمال می شوند. پس از انقلاب ایران در سال 1979 ، سیستم ژئوپلیتیک جهانی دچار آشفتگی شد. خرابکاری جداشده با ایالات متحده ، آغاز جنگ قدرت در خاورمیانه و سیاست کنترل “تهدید ایران” ، متهم کردن آن به آسیب رساندن به ثبات منطقه ای و ارتقا جاه طلبی های هسته ای است. با این حال ، تأثیرات این محدودیت ها ، به دور از دستیابی به نتیجه مورد انتظار ، تأثیر بر جمعیت ، به ویژه فقیرترین بخش آن را زیر سوال می برد. این کتاب با یک مخالفت اساسی ، که قدرت پیشرو در جهان و یک کشور غیرمتعهد است ، و همچنین پیامدهای جهانی آن است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Des sanctions imposées à l'Iran et de leurs effets