دانلود پی دی اف کتاب Des cultures et des entrerprises : Une étude France-Québec

[ad_1]

چگونه تفاوت های فرهنگی را در دنیای تجارت درک کنیم؟ برای برخورد بهتر با این موضوع اساسی در جوامع جهانی مدرن ، سه مرحله متوالی لازم است: چگونه فرهنگ را تعریف کنیم؟ چگونه می توان آن را به مناسب ترین روش درک کرد؟ و سرانجام ، چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟ این کتاب غذای فکری را فراهم می کند ، به طوری که خوانندگان می توانند پیچیدگی روابط بین فردی در شرکت ها را بهتر درک کنند. تجزیه و تحلیل مورد خاص اختلافات فرهنگی بین فرانسه و کبک این نکته را تأیید می کند و آن را به روشی مشخص نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Des cultures et des entrerprises : Une étude France-Québec