دانلود پی دی اف کتاب Der Steuertarif im deutschen Einkommensteuerrecht. Darstellung, kritische Würdigung und Entwicklung von Reformvorschlägen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در دانشکده حقوق از 2019 – حقوق مالیاتی ، درجه: 2.0 ، دانشگاه علمی کاربردی Ham-Lippstadt ، زبان: آلمانی ، چکیده: تمرکز کار بررسی مهم نرخ مالیات بر درآمد آلمان است. تحلیل می شود که آیا بار مالیاتی توافق شده برای همه گروه ها با توجه به توانایی آنها برای کار مناسب است یا خیر. علاوه بر این ، در این کار به پیشنهادهای اصلاحی مربوط به گذشته پرداخته شده است که ساده سازی قابل توجهی در سیستم مالیات را فراهم می کند و بنابراین درک و درک بیشتری برای مردم ایجاد می کند. هدف از کار این است که بفهمد آیا گروه پردرآمد ، به اصطلاح با درآمد بالا ، طبقه متوسط ​​و کم درآمد از نظر مالیاتی نسبتاً بی احترامی رفتار می کنند یا اینکه پردرآمد از موارد قبلی سود می برد یا خیر. پیچیدگی سیستم مالیاتی فعلی. هدف دیگر این کار بررسی این است که آیا ساده سازی اساسی قانون مالیات آلمان امکان پذیر است و همچنان از عدالت مالیاتی پیروی می کند. ابتدا کلیه ویژگیهای اصلی قانون فعلی مالیات بر درآمد ارائه شده است تا بتوان بر اساس آن سایر جنبه های کار را درک کرد. در اصل پس از اصل ، توجه قابل توجهی در مورد نرخ مالیات قابل اجرا وجود دارد. سرانجام ، پیشنهادهای اصلاحی گذشته نشان داده شده است که از پیچیدگی قانون مالیات می کاهد و م andدی را تسکین می دهد. علاوه بر اصول کلی قانون مالیات بر درآمد و نرخ مالیات ، موارد کانونی زیر مورد بحث قرار گرفته است. اولین جنبه اصلی در نظر گرفتن نرخ مالیات بر درآمد در آلمان و دوره از 1958 تا به امروز است. دومین جنبه اصلی کار مربوط به مسئله حل نشده به اصطلاح پیشرفت سرد است. بعلاوه ، ویژگیهای خاص در نرخ مالیات بر درآمد مانند نحوه پرداخت مالیات بر درآمد فوق العاده با استفاده از یک مثال حسابی توصیف و توضیح داده شده است. به عنوان سومین تمرکز ، عملکرد تعرفه مالیاتی یک فرد بر اساس اصول توزیع BVARFG مورد انتقاد قرار می گیرد. این مطابق با الزامات کمک هزینه مالیاتی پایه ، نرخ مالیات تدریجی ، معامله با درآمد سرمایه از طریق مالیات بازپرداخت و اضافه هزینه همبستگی است. در دوره بعدی ، انتقاد از ارزیابی مشترک از طریق تقسیم همسر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Steuertarif im deutschen Einkommensteuerrecht. Darstellung, kritische Würdigung und Entwicklung von Reformvorschlägen