دانلود پی دی اف کتاب Der sanfte Schnitt : Schonend schneiden im Naturgarten. Obstbäume, Rosen, Wildgehölze und mehr

[ad_1]

“گاز گرفتن یا نخوردن؟” این سوال اغلب در باغ است. پاسخ “الیارکه آفدرهید” “هر چه کمتر و به اندازه لازم” است. این کارشناس باغ طبیعی ابتدا نشان می دهد که چگونه می توان یک باغ را به گونه ای برنامه ریزی کرد که فقط حداقل هرس لازم باشد. کارهای مهم نگهداری مانند هرس یا هرس درختان میوه ، درختان زینتی و بوته ها با کمک تصاویر دقیق توضیح داده شده است. اطلاعات در مورد تنظیم رشد گیاه و ترمیم زخم به کندی برش ، انتخاب بهترین ابزار و زمان مناسب برای برش کمک می کند. نکات حرفه ای به طور خاص ترویج تشکیل میوه یا فراوانی گل ، بلکه همچنین غذا و آب میوه برای پرندگان ، حشرات یا جوجه تیغی را آسان تر می کند. علاوه بر این ، پیچ و تاب و پرچین پرچین با یک چوب شرح داده شده است. این اقدامات به ظاهر رادیکال زیستگاه ارزشمندی را ایجاد و حفظ می کنند. این کتاب به درک درختان سیب ، گلهای رز معطر ، جعبه و شرکت کمک می کند و خودتان تصمیم می گیرید که چگونه برش دهید و لازم نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der sanfte Schnitt : Schonend schneiden im Naturgarten. Obstbäume, Rosen, Wildgehölze und mehr