دانلود پی دی اف کتاب Der Samenmann : Zeugnis

[ad_1]

Traduction de L’homme semence de Violette Ailhaud، en accmand، par Frédérique Marie Miñana – French to seed man توسط فردریک ماری مینا: 1852 ، Violette Ailhaud در سن ازدواج است. در نبردی که پس از قیام جمهوری خواهان رخ داد ، دهکده وی در وحشیگری “Basis-Alpes” همه مردان خود را از دست داد. دو سال در تنهایی کامل می گذرد. زنان به یکدیگر سوگند می خورند که اگر یک مرد بیاید ، او مرد همه خواهد بود ، تا زندگی از بدن هر یک عبور کند. “این از اعماق دره می آید. مدتها قبل از رسیدن به آب کم عمق ، سایه های بین ماسه های شنی در یک چشم به هم زدن از تابش آب بیرون می آیند ، ما آن را می دانیم: این یک مرد است. بدن زنان خالی بدون سرنشین ما شروع به طنین انداختن کرد که دروغ نیست. در همان زمان ، بازوهای خسته ما کشته را قطع می کنند. ما به هم نگاه می کنیم و هر یک از ما سوگند فعلی می شویم. دستهای ما یکدیگر را گرفته اند ، آنقدر سخت کار می کنند که انگشتان می شکند. رویایی که ما در آرزوی آن هستیم ، وحشتناک است و موارد دیگر. “The Université de Provence” توسط مورخ ژان ماری گیلن ، عضو انجمن. پایان نامه از 1851. دوره سکونت L’homme (عنوان اصلی) به شرح زیر است: تئاتر ، سینما ، داستان ها ، رقص ، کمیک ، آداب و رسوم. L’homme semence (عنوان اصلی) در سال 1919 نوشته شد. دهکده وی برای دومین بار در هفتاد سال گذشته همه مردان خود را از دست داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Samenmann : Zeugnis