دانلود پی دی اف کتاب Der Betrachter von der Kette gelassen – Robert Bressons 'Au hasard Balthazar'

[ad_1]

فیلم Uvar از رابرت برسون نه تنها از نظر معنوی و مذهبی عمق دارد ، بلکه به اندازه فیلم زیبایی شناسی او نیز جذاب است. به گفته بسیاری از صاحب نظران ، Z au Hassard Balthazar (1966) شاهکار برسون است ، زیرا این فیلم نوع بسیار غیرمعمول داستان شور داستان را در داستان اصلی تداعی می کند: سکانس الاغ بالتزار. سوزان اچ در مطالعه خود کولتر این بعد روانشناختی را با تجزیه و تحلیل جذاب زیبایی شناسی برسون ترکیب می کند ، که از یک طرف با “تئوری خرد شده” و میل کارگردان برای نقاشی مرتبط است. کولتر همه اینها را در چشم انداز یک اثر هنری باز قرار می دهد که عمداً مخاطب را از سریال دور می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Betrachter von der Kette gelassen – Robert Bressons 'Au hasard Balthazar'