دانلود پی دی اف کتاب Der Bergdoktor 2022 – Heimatroman : Du küsst meine Ängste fort

[ad_1]

برای چند روز در کوهستان ، همه چیز در ذهن جنس است. و او مطمئناً روی ساکن جذاب حیاط ، که مستقیماً از درخت سیب در آغوشش می افتد ، حساب نمی کند! به دلیل تشکر و قدردانی و به دلیل طوفانی شدید ، بیانکا به طور خودجوش پناهگاه غریبه ها را در زیر سقف خود ارائه می دهد. تمایل او برای کمک و مهربانی او تاثیری بر او نداشت – و نه سرنوشت سخت او. او تصمیم می گیرد تا به بیانکا کمک کند – اما او هرگز نباید دلیل واقعی را بفهمد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bergdoktor 2022 – Heimatroman : Du küsst meine Ängste fort